Enrol to Vote!

Being a voter means you have a lot of power to pressure politicians for action on big issues like climate change. Make sure you are enrolled and ready to vote on the issues that matter.

It's so easy to enrol or update your details - you can do it in just a couple of minutes!

Enrol to Vote

 

Read this in Vietnamese | Đọc nội dung này bằng tiếng Việt

Là cử tri có nghĩa là bạn có nhiều sức mạnh để buộc các chính trị gia phải hành động để giải quyết các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu. Hãy bảo đảm bạn ghi danh và sẵn sàng để biểu quyết về những vấn đề quan trọng.

Hãy ghi danh để bầu cử

Sẵn sàng bầu cử - kiểm tra thông tin ghi danh của bạn ngay

 

Read this in Mandarin | 阅读此资料的简体中文版本

作为一名投票人,意味着你有强大的能力对政界人士施加压力,让他们对类似气候变化这样的重大问题采取行动。请确保登记,并准备好对重要的话题投票。

登记并投票

准备投票——现在请核对您的登记详细信息。

 

Read this in Arabic

أن تكون ناخبًا يعني أنّه لديك الكثير من السلطة للضغط على السياسيين لاتخاذ الإجراءات لحل المسائل الكبرى

مثل تغيّر المناخ. احرص على تسجيل اسمك والاستعداد للتصويت حول المسائل الهامة

سجل اسمك للتصويت

استعد للتصويت؛ ألق نظرة على تفاصيل التسجيل الآن